سه شنبه 16 شهریور 1400
10:30 تا 11:30
افتتاحیه
تلاوت قرآن، پخش سرود ملی، سخنرانی ریاست دانشگاه و معاونت دانشکده مهندسی برق
رزومه ارائه دهنده

سه شنبه 16 شهریور 1400
11:30 تا 13:00
سخنرانی
دکتر محمد علایی
طراحی شکل موج در سیستم های راداری با استفاده از تکنیک های بهینه سازی
رزومه ارائه دهنده