برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
3,500,000 ریال
هزینه ثبت نام برای اعضای عضو کمیته علمی، 280 هزار تومان است.(مقاله دوم به بعد برای نویسنده عادی 280 هزار تومان و برای اعضای کمیته علمی 220 هزار تومان)
2
1,500,000 ریال
هزینه شرکت در کنفرانس به صورت مجازی و ارائه گواهی حضور
3
1,000,000 ریال
هزینه شرکت کننده دانشجویی در کنفرانس و ارائه گواهی
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.